Privacy statement

Welkom tekst

Privacy- en cookieverklaring Kinky Toyz
27 juli 2023
Uw privacy is voor Kinky Toyz van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:
 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de webwinkel Kinky Toyz allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.
Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Kinky Toyz.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:
 • Betalingsgegevens;
 • Factuuradres;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw:
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • NAW-gegevens;
 • Factuuradres;
 • Betalingsgegevens.
Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt.
De nieuwsbrief wordt 1 keer per half jaar per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:
 • Interessante aanbiedingen of interessante zaken die met het onderwerp van de website te maken hebben..
Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw:
 • E-mailadres.
Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de webwinkel. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw:
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres;
 • Betalingsgegevens.
Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, tot het einde van de dienstverlening aan u.
Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw:
 • Factuuradres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Betalingsgegevens.
Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen in de webwinkel en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren wij onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw:
 • E-mailadres.
Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, voor drie maanden.
Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
 • Per e-mail.
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd .

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@kinkytoyz.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Kinky Toyz
Kolonel Verveerstraat, 50
1411VE Naarden
E-mailadres: info@kinkytoyz.nl
Telefoon: 0627025909

KvK nummer: 90776356 
Privacy- en cookieverklaring Kinky Toyz
27 juli 2023
Uw privacy is voor Kinky Toyz van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:
 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.
Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de webwinkel Kinky Toyz allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.
Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Kinky Toyz.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:
 • Betalingsgegevens;
 • Factuuradres;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
 
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.
Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij uw:
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • NAW-gegevens;
 • Factuuradres;
 • Betalingsgegevens.
Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, totdat u het abonnement opzegt.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.